top of page

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że:

 •         Administratorem Pani/Pana danych jest firma NEW GALAXY COMPANY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA, 22, POZNAŃ, 60-818, POLSKA

 •         Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Diana Jakubowicz, z którym można się skontaktować poprzez email diana@newgalaxy.pro, tel. 577-333-023. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych

 •         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz lit. f RODO

 •         NEW GALAXY COMPANY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przechowuje Pani/Pana dane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję

 •         Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

 •         Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi

 •         Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 •         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 •         Pani/Pana dane osobowe nie są zbierane w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

PLIKI COOKIES

 • Strona internetowa newgalaxy.studio gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies

 •         Cookies to inaczej pliki tekstowe, które zarchiwizowane są na urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej. Zawierają one zazwyczaj informacje o adresie strony,
  z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia

 •         Strona internetowa newgalaxy.studio stosuje dwa typy plików cookies: sesyjne i stałe. Sesyjne są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do momentu aż użytkownik ich nie usunie

 •         W celu prowadzenia statystyk, analiz ilości odwiedzin na stronie internetowej oraz przekazywaniu informacji o lokalizacji firmy do plików cookies mają dostęp podmioty zewnętrzne tj. Google Analytics, Google Maps

 •         Użytkownik nie ma obowiązku zatwierdzania zgody na osadzenie cookies na jego urządzeniu. W celu dezaktywacji obsługi plików typu cookies należy wyłączyć tę usługę
  w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan na witrynach internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari

 •         Należy wiedzieć, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookies może znacząco wpłynąć na prawidłowe działanie witryny

bottom of page